Kana Lui Miami Outrigger Club

Kana Lui Miami
United States
Hometown:
Miami, FL . USA
Established:
2004
Team Name:
Team Wai Pili Pono/Kana Lui
Competing in:
Women’s, Men’s and Mixed Open Division
kanaluimiami.com | Facebook 
Spotlight: Kana Lui Miami
Print Friendly, PDF & Email

Tags: ,